_
                                                                                                         
_

Program
Partnerski
Raphael

Sowy
Owls
Eule

Konie
Horses
Pferde

RzeĽby my¶liwskie
Hunter carvings
Jagdsculptur

Zwierzęta
Animals
Wild

Sakralne
Sacral
Sakral

Dekoracje
Decorations
Dekoration

¦wieckie
Profan
Profane

Meble
Furniture
Möbel

Schody rzeĽbione
Stairs
Treppe

Specjalne zamówienia
Special order
Sonderbestellungen


Sakralne - Sacral - Sakral

Chcesz cennik z rabatem 5% ?!

Wypełnij formularz w dziale >>> Kontakt

Aktualne telefony +48 74 668 14 86 lub +48 668 505 639

Jezus

Wys/Höhe/Height - 20x20 cm

INDEX 406T


Madonna modern

Wys/Höhe/Height - 60 cm

INDEX 402

Madonna modern

PL – ¦w. Krzysztof
ENG – St. Christopher
D - Hl. Christoforus

Wys/Höhe/Height - 42 cm

INDEX 403


PL – Aniołek graj±cy na lutni
ENG – Angel plays lute
D - Engel spielt Kitt

Wys/Höhe/Height - 30 cm

INDEX 401


PL – Aniołek 
ENG – Angel 
D - Engel

Wys/Höhe/Height - 20 cm

INDEX 405T


PL – Aniołek graj±cy na tr±bce
ENG – Angel plays trumpet
D - Engel spielt Trompete

Wys/Höhe/Height - 40 cm

INDEX 404


Aktualne telefony +48 74 668 14 86 lub +48 668 505 639