_
                                                                                                         
_

Program
Partnerski
Raphael

Sowy
Owls
Eule

Konie
Horses
Pferde

Rzeźby myśliwskie
Hunter carvings
Jagdsculptur

Zwierzęta
Animals
Wild

Sakralne
Sacral
Sakral

Dekoracje
Decorations
Dekoration

Świeckie
Profan
Profane

Meble
Furniture
Möbel

Schody rzeźbione
Stairs
Treppe

Specjalne zamówienia
Special order
Sonderbestellungen


Rzeźby myśliwskie - Hunter carvings - Jagdskulptur

Chcesz cennik z rabatem 5% ?!

Wypełnij formularz w dziale >>> Kontakt

Aktualne telefony +48 74 668 14 86

Dzik - Wild boar - Wildschwein ; h=19cm
Myśliwy - Hunter - Jäger; h=23cm
Myśliwy - Hunter - Jäger; h=48cm
Deska pod poroże - Board under horns - Hornbrett; 18cm
Deska pod poroże - Board under horns - Hornbrett; 23cm
Deska pod poroże - Board under horns - Hornbrett; 48cm


Aktualne telefony +48 74 668 14 86