_
                                                                                                         
_

Program
Partnerski
Raphael

Sowy
Owls
Eule

Konie
Horses
Pferde

RzeĽby my¶liwskie
Hunter carvings
Jagdsculptur

Zwierzęta
Animals
Wild

Sakralne
Sacral
Sakral

Dekoracje
Decorations
Dekoration

¦wieckie
Profan
Profane

Meble
Furniture
Möbel

Schody rzeĽbione
Stairs
Treppe

Specjalne zamówienia
Special order
Sonderbestellungen


Konie - Horses - Pferde

Chcesz cennik z rabatem 5% ?!

Wypełnij formularz w dziale >>> Kontakt

Aktualne telefony +48 74 668 14 86 lub +48 668 505 639

Koń skacz±cy - Horse jumping - Springender Pferd; h=33cm
Koń na skałce - Horse on rock - Pferd auf Felsen; h=26cm
PłaskorzeĽba głowa konia - Horse head relief - Pferdkopfrelief; 40x40cm
Koń skacz±cy - Horse jumping - Springender Pferd; h=26cm
Koń popiersie - Horse - Pferd; h=43cm, fi=20cm
Koń płaskorzeĽba - Horse relief - Pferdrelief; 40x40cm
PłaskorzeĽba głowa konia - Horse head relief - Pferdkopfrelief; 40x36x10cm
PłaskorzeĽba głowa konia - Horse head relief - Pferdkopfrelief; 65x36x18cm
PłaskorzeĽba głowa konia - Horse head relief - Pferdkopfrelief; 36x36x10cm
PłaskorzeĽba głowa konia - Horse head relief - Pferdkopfrelief; 40x36x10cm
Głowa konia - Horse head - Pferdkopf;
Głowa konia - Horse head - Pferdkopf;40x40cm
PłaskorzeĽba głowa konia - Horse head relief - Pferdkopfrelief; 70x40x12cm

Aktualne telefony +48 74 668 14 86 lub +48 668 505 639